Foto: Nullo Facchini

In Touch

In Touch Network er et nyt netværk skabt for at forbinde kunstnere der arbejder med Human Specific Performing Art. Det består af to dele:

 

In Touch Network: Et formelt netværk for institutioner og organisationer, der producerer og programsætter Human Specific Performing Art.


In Touch Network Facebook Gruppe: Et informations- og kommunikationsnetværk for alle professionelle udøvende og skabende kunstnere, akademikere m.fl. med interesse for Human Specific Performing Art.

 

 

Human Specific Performing Art
Human Specific Performing Art er en betegnelse for en ny tilgang indenfor moderne teater. Det defineres som forestillinger der:


• tilbyder personlige og intime oplevelser til publikum


• er skabt for små publikumsgrupper eller individer for at hver person kan blive relateret til individuelt.


• er afhængige af publikumsdeltagelse


• faciliterer autentiske møder i et univers af fordybelse


• udforsker og anvender forskellige former for sensorisk kommunikation


• giver publikum mulighed for at navigere igennem et æstetisk og sensorisk univers

 


Formål med netværket


• Styrke netværk og kommunikation indenfor Human Specific området


• Øge synlighed omkring Human Specific som kunstnerisk udtryk


• Arrangere kunstneriske “Working Labs” hvor beslægtede kunstnere kan udveksle arbejdsmetoder og inspirere hinanden


• Arrangere workshops der introducerer Human Specific principperne


• Arrangere seminarer og. lign. om emner relevante for arbejdsformen, og med indarbejdelse af Human Specific principper i selve formatet for seminaret.


• Tackle fælles udfordringer for området - som f.eks. lave publikumstal - på strategisk og politisk niveau.

 

 

Ønsker du eller dit kompagni at blive en del af In Touch Network eller Facebookgruppen?
In Touch Network: Send en mail til nullo@cantabile2.dk
Facebook Gruppe: Anmod om at blive medlem på Facebook

 

 

Mød In Touch Netværk
• Under de Nordiske Scenekunstdage i København d. 20. juni. Kl. 11-12

 

 

Aktiviteter i den kommende tid
Netværket er i øjeblikket i gang med at søge finansiering af en række første aktiviteter, bl.a. fra de nordiske støtteordninger, da fokus i første omgang er på udvikling af netværket i Norden.
Hvis netværket opnår tilskud vil der afholdes en række introduktionsmøder i Norge, Sverige og Finland forbundet med en 3 dages introduktionsworkshop v. Cantabile 2.
Der vil desuden afholdes 2 ”Artistic Working Labs” i februar 2015, hvor Human Specific kunstnere kan udveksle arbejdsmetoder.

 

 

Deltagende medlemmer / Partnere
Sekretariat
Cantabile 2 (Danmark) www.cantabile2.dk

 

Initiativ Gruppe
Cantabile 2 (Danmark) www.cantabile2.dk
Secret Hotel (Danmark) www.secrethotel.dk
Triage Live Art Collective (Tyskland/ Australien) www.triageliveartcollective.com
Meet Mimosa (Tyskland) www.meet-mimosa.net
Karolina Pietrzykowska/ Gap and Joint (Polen)
 

Cantabile 2  -  Vordingborg egnsteater  -  Kostervej 2b  -  4780 Stege  -  Danmark  -  Tlf. +45 5534 0119  -  teater@cantabile2.dk